Tiimi varmistaa sujuvan rekrytoinnin, headhunter ja researcher

Suorahakujamme hoitaa aina asiakkaan toimialaan parhaiten perehtynyt rekrytointikonsultti, jonka tukena tarvittaessa toimivat muut rekrytointialan ammattilaisemme, kuten henkilöarviointeja tekevä psykologi ja researcher. Researcher toimii headhunterin työparina, varsinkin haastavissa asiantuntijahauissa, kun on tarve kartoittaa nopealla aikataulla mahdollisimman laaja kandidaattiverkosto. Tämä lyhentää hakuprosessin kestoa.

Miten researcher sujuvoittaa rekrytointiprosessia?

Researcher osallistuu asiakastapaamiseen tai käy yhdessä headhunterin kanssa läpi haettavan henkilön profiilin mahdollisimman tarkasti koskien koulutusta, kokemusta ja osaamista. Lisäksi käydään läpi työn sisältö, etenemismahdollisuudet, palkkahaarukka sekä yrityksen tarjoamat muut edut ja kannustimet. Kun taustatiedot ja profiili on selvä alkaa kandidaattien etsintä. Kandidaatteja haetaan omista, toimialakohtaisista verkostoista, yritysten kotisivuilta, LinkedIn:stä sekä muista kanavista. Tärkeää on hyödyntää myös aikaisempaa kokemusta, jotta löytää ”oikean” ja pätevän henkilön jota tavoitella asiakkaidensa puolesta. Tietyille aloille kandidaatteja on löytynyt myös oppilaitosten kautta.

Resercher siis toimii yhteistyössä headhunterin kanssa. Hän etsii ja tunnistaa passiivisia ehdokkaita valitusta kohderyhmistä ja on ensimmäinen yhteyspiste mahdollisiin ehdokkaisiin. Kun kandin kanssa pääsee keskustelemaan, tulee selväksi, onko hänen taustansa oikeanlainen ja onko hän kiinnostunut keskustelemaan aiheesta lisää. Reasercher luo siis ensikontaktin potentiaalisiin ehdokkaisiin ja ohjaa heitä prosessissa eteenpäin headhunterille kontaktoitavaksi joka haastattelee hakijat ja valitsee asiakkaille sopivimmat kandidaatit.

Miten asiakkamme hyötyy tiimistämme

Researcher auttaa headhunteria rekrytointiprosessissa eli etsii tuoreet ja profiiliin sopivat kandit, jolloin headhunterit voivat keskittyvät haastatteluihin. Näin säästyy aikaa eli löydämme asiakkaillemme paremmat kandit nopeammin.

Aidosti tiimissä toimiminen varmistaa sujuvan, tehokkaan ja nopean rekrytoinnin.

Kirjoittaja: Satu Salin, Target Headhunting Oy