Erikoisalalla toimivan ja kasvavan yrityksen rekrytointiratkaisu

Linjateräs Oy on Tampereen Myllypurossa toimiva jauhemaalaamo, joka tarjoaa asiakkailleen jauhemaalausta sekä kokoonpano- ja pakkaustöitä. Linjateräksen ydinliiketoimintaa on pulverimaalaus ja sen ympärille on kehitetty uusia palvelukokonaisuuksia, kuten teollisen komponenttien valmistukseen ja kokoonpanoihin liittyvät palvelutyövaiheet. Näihin uusiin palveluihin ja maalauskapasiteetin kasvattamiseen liittyvät kasvavat rekrytointitarpeet, mm. käsin tehtävät kokoonpanot, purkamiset ja tarkkuutta vaativat laadunvarmistamiset.

Palvelemme asiakkaitamme mahdollisimman monipuolisesti, jotta asiakkaamme voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Käytämme omia resurssejamme samasta lähtökohdasta, eli haluamme keskittyä siihen, missä olemme alallamme parhaita. Rekrytointi ei kuulu Linjateräksen ydinliiketoimintaan, mutta on äärimmäisen tärkeä prosessi yhtiömme tulevaisuuden kannalta. Siksi ulkoistamme rekrytoinnit asiantuntevalle kumppanillemme. Asiat voisi tehdä myös itse mutta säästämme aikaa, kun annamme ammattilaisen hoitaa henkilörekrytoinnit, kertoo toimitusjohtaja Tero Viitanen.

Mikä on tärkeintä kasvuyrityksen rekrytoinnissa

Linjateräs on kasvuyritys. Linjateräksen liikevaihto nousi 13,0 % jo vuonna 2020 ja vuonna 2021 liikevaihto kasvoi ennätysmäisesti 29 %. Kun kehitetään palvelukonsepteja ja rakennetaan brändiä pitkällä tähtäimellä, niin silloin tarvitaan työntekijöitä, jotka ovat valmiita sitoutumaan yritykseen.

Meille on tärkeätä löytää oikeat kandidaatit ja saada oikeat ihmiset oikeisiin positioihin. Työnantajaimagomme on kunnossa eli työpaikkoihin saamme kyllä paljon hakijoita, mutta meillä ei ole aikaa haastatella satoja ehdokkaita ja haastattelutilanteessa työnhakija voi usein olla erilainen kuin on todellisuudessa. Timanttisten osaajien löytäminen on ollut haastavaa. Tämän takia käytämme rekrytoinnin ammattilaisia, jotka tulkitsevat ja tunnistavat meille oikeat, hyvät tekijät. Emme voi tuottaa huippupalvelua, jos meillä ei ole oikeita ihmisiä sitä toteuttamassa, eli palvelumme laatu tulee suoraan sitoutuneiden työntekijöiden kautta, toteaa myyntijohtaja Ari Kesti.

Odotukset rekrytointikumppanille

Target Headhunting Oy on toiminut Linjateräksen rekrytointikumppanina erikoisosaajien ja asiantuntijoiden löytämisessä. Kun tarve oli löytää erikoisosaajia ja hyviä tyyppejä yrityksen kannalta ratkaiseviin rooleihin, otimme Target Headhuntingin hoitamaan asian. Alkukartoituksen, sopivien henkilöiden etsimisen ja motivaation kartoittamisen jälkeen meille esiteltiin kandidaatit, joista pääsimme valitsemaan Linjateräksen tekemiseen ja yrityskulttuuriin sopivimmat. Rekrytoinnit ovat hoituneet ”avaimet käteen” periaatteella kertoo Tero Viitanen.

Vaikka suorahaku ja Target Headhunting Oy:n palvelut ovat omaa rekrytointia kalliimpaa, tuottaa se niin hyvää laatua, että siitä kannattaa kyllä maksaa ja löytää sitä kautta hyviä työntekijöitä. Koeajalla työsuhteen katkaisut ja uuden työntekijän palkkaaminen on se, mitä yritämme viimeiseen asti välttää. Sen takia on tärkeää valita, kuka rekrytointeja tekee, ettei päädytä koeaikapurkuihin. Alallamme erikoisosaajia on haastava löytää ja parhaat työntekijät ovat usein jo töissä, eivätkä etsi aktiivisesti uutta työtä. Vapailla markkinoilla hyviä erikoisosaajia ei siis ole, joten heidät pitää headhuntata, toteaa Tero Viitanen.

Linjateräksellä viihdytään

Vaihtuvuus Linjateräksellä on hyvin pientä, työurat pitkiä, työhyvinvointiin panostetaan ja palkkausjärjestelmä on motivoiva. Moni on myös noussut tuotannosta uusiin asemiin ja tehtäviin.

Toimitusjohtaja Tero Viitanen headhuntattiin Linjateräkselle vuonna 2016 tuotantopäällikön rooliin ja toukokuussa 2018 hän aloitti yrittäjänä yhdessä puolisonsa kanssa. Viime vuonna osakkaaksi ja myyntijohtajaksi headhuntattiin Ari Kesti, jolla on pitkä kokemus teollisen myynnin johtamisesta ja arvoketjujen rakentamisesta. ”Linjateräs on rakentanut pitkäjänteisesti kilpailuetua ja markkinoiden parasta palvelua olikin helppoa lähteä myymään. Tästä johtuen luotto omaan tekemiseemme on kova. Match made in heaven,” toteaakin osakkaana viime vuonna aloittanut Ari Kesti.

Linjateräs Oy
Linjateräs Oy on erikoistunut pintakäsittelyssä pulverimaalaukseen eli jauhemaalaukseen ja on Suomen suurin alihankkijana toimiva pulverimaalaamo. Ohutlevypuolen, rakennuspuolen- ja koneenrakennuspuolen tuotteet pystytään Linjateräksellä jauhemaalaamaan Suomen tehokkaimmalla tuotantolinjalla. Pulverimaalaus on ympäristöystävällinen valinta markkinoiden muihin maalausmenetelmiin verrattuna, sillä se on täysin kromi- ja fosfaattivapaa, eikä siitä synny lainkaan VOC-päästöjä.

Linjateräs palvelee kattavasti teollisuutta, erityisesti laite- ja koneenrakentajia alihankkijoineen. Lisäksi asiakkaina ovat huonekalu- ja rakennusteollisuus, joiden kohteita ovat esimerkiksi sairaalarakennusten, yliopistojen ja kauppakeskusten julkisivut ja sisätilat. Linjateräksen asiakkaita ovat siis yritykset, jotka näitä tuotteita valmistavat ja asentavat.

Suomen paras palvelu tuotetaan vankalla ammattitaidolla. Linjateräksen tuotannossa prosessia hoidetaan 30 ammattitaitoisen erikoisosaajan voimin. Lisäksi yrityksessä on yksitoista toimihenkilöä, jotka myös osallistuvat aktiivisesti tuotannollisiin tehtäviin. Näin saadaan aikaiseksi tehokkuutta ja joustavuutta, asiakkaan eduksi. Linjateräs – brändisi arvoinen teollisuusmaalaamo

Kirjoittaja: Satu Salin, Target Headhunting Oy