Asiantuntijoiden rekrytointi ja headhunting

Asiantuntijoiden ja toimihenkilöiden headhunting ja rekrytointipalvelut.

Asiantuntijoiden rekrytointi voi olla haastavaa, sillä parhaat asiantuntijat ovat usein tyytyväisiä nykyisiin tehtäviinsä eivätkä aktiivisesti hae uutta työpaikkaa. Kilpailu osaajista on siis kova ja pätevien asiantuntijoiden houkutteleminen ja osaamisen tunnistaminen voi olla haaste. Headhunting eli suorahaku on hyvä vaihtoehto silloin, kun itsellä ei ole käyttää aikaa tai ei ole riittävästi ammattitaitoa rekrytointiin. Osaavan headhunterin rekrytointiprosessi on perinteisiä menetelmiä tehokkaampi ja tulee usein edullisemmaksi kuin muut vaihtoehdot. 

Lue lisää siitä, miten tuemme asiakkaidemme rekrytointitarpeita ja autamme saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteet oikeilla rerytoinneilla.

Houkuttelutekijäiden merkitys korostuu asiantuntija- ja toimihenkilöhauissa. Asiantuntija kiinnostuu uudesta mahdollisuudesta, mikäli tehtävä vie asiantuntijaa eteenpäin ammatillisesti ja tarjoaa polkua osaamisen kehittämiseen. Myös työnantajamielikuva ja tiimin tavat toimia korostuvat asiantuntijahauissa. 

Usein kyse on myös oikeasta ajoituksesta. Headhunter kontaktoi henkilöitä, joilla on täsmäosaamista tehtävään, näyttöjä ja oikeanlainen tausta. Lisäksi hän selvittää keskustelemalla onko nyt oikea aika vaihtamiselle. Kandeista 40% kieltäytyy jatkokeskusteluista (usein syynä ajoitus eli ei ole oikea aika työpaikan vaihdolle), 30% kandeista ei keskustelujen pohjalta sovellu osaamisen/palkkatason perusteella tehtävään ja noin 30% kanssa tunnustelukeskustelut jatkuvat.