Keskity ihmisiin niin tulos ja tavoite toteutuvat

Suuri irtisanoutumisaalto (Great resignation, Big Quit) tai ”muuttoliike” on uusi työelämää ravisteleva trendi. Työnantajan tehostamistoimet tai uusi teknologia ei tällä kertaa ole irtisanoutumisten syy, vaan työntekijät itse irtisanoutuvat työnantajan palveluksesta. Yhdysvalloissa ja Britanniassa tämä on tietyillä aloilla jo merkittävä tekijä työvoiman saannin kannalta ja sama vaikutus on nähtävissä myös meillä.

Nyt viimeistään jokaisen johtajan on varmistettava, että esihenkilöt keskittyvät ihmisiin, ei pelkästään lukuihin ja tavoitteisiin. On myös hyvä miettiä mitkä ovat ne tekijät, mitkä pitävät parhaat osaajat juuri teidän yrityksessänne ja miksi ihmiset tulisivat teille töihin?

Mitkä ovat työntekijöille merkityksellisiä asioita

Teimme kesän ja syksyn 2021 aikana kyselyn, jossa selvitimme Osaajapankkiimme hakemuksen tallettaneiden hakijoiden mielestä tärkeimmät asiat koskien hakijakokemusta ja työnantajan valintaa.

Työnantajan valinnan neljä keskeisintä tekijää kyselyymme vastanneiden asiantuntijoiden, myyjien ja johtajien mielestä oli:

  • Työelämän tasapaino
  • Organisaation hyvä maine
  • Positiivisesti haastavat tehtävät
  • Hyvä johtaminen

Kyselyssämme palkka ei ollut valittavana vaihtoehtona.

On mielenkiintoista huomata, että tekemämme kyselymme tulos vastaa siis maailmanlaajuista trendiä ja työelämän tasapaino nouse kyselyssämme kärkisijalle. Työelämän tasapaino tarkoittaa useimmille sitä, että työntekijäkokemus on positiivinen, työajat ovat joustavat, etä-, lähi- ja hybridityö on tasapainossa, työntekijät voivat kehittää itseään ja heistä välitetään. Nämä samat asiat vaikuttavat varmasti myös työssä viihtymiseen. Tärkeää on myös panostaa työnantajabrändiin ja työntekijöille merkityksellisiin asioihin.

Miten sitouttaa osaajat yritykseen?

Työelämän muutos näkyy kyselymme vastauksissa, työnantajilta vaaditaan mahdollisuutta sovittaa työelämä ja vapaa-aika entistäkin paremmin yhteen. Työnantajan hyvä maine ja vastuullisuus edesauttavat rekrytoinneissa merkittävästi, kun taas positiivisesti haastavat tehtävät ja hyvä johtaminen sitouttavat osaajat yritykseen.

Heikki Valtonen, Headhunter, +358 400 708 162, heikki.valtonen@targetheadhunting.fi

Kirjoittaja: Satu Salin, Target Headhunting Oy