Palveluliiketoiminnan johtaminen

Kymenlaakson Taksin Sanna Lehtimäki: Arvot johtamisen peruspilareina

Kymenlaakson Taksin uusi toimitusjohtaja KTM Sanna Lehtimäki jakaa näkemyksiään palveluliiketoiminnan johtamisesta, arvoistaan ja tulevaisuuden visioistaan.

Arvot ja asiakkaan arvostus

Johtamisen peruspilareinaan Sanna Lehtimäki korostaa avoimuutta, asiakkaan arvostamista ja muutoksen hallittua toteutusta. Hän uskoo vahvasti, että yhdessä tehden ja arvoja kunnioittaen yritys saavuttaa menestystä.

Kymenlaakson Taksin arvot, kuten asiakaslähtöisyys, edelläkävijyys, vastuullisuus ja yhteistyö kohtaavat hyvin Sanna Lehtimäen omien arvojen kanssa, ja hän näkee mahdollisuuden käyttää laaja-alaista osaamistaan yrityksen eri osa-alueilla. Hänen visionaan on vahvistaa yrityksen arvoja ja tuoda ne entistä vahvemmin osaksi arkea.

Monipuolinen työkokemus näkyy Lehtimäen asenteessa. Hän kertoo olevansa ihminen, joka lähestyy asiaa kuin asiaa positiivisuuden kautta. Suurissa siirroissa hän harkitsee asioita tarkkaan ja varmistaa, että kaikille ratkaisuille löytyy peruste. “Vaikka olenkin ollut mukana isoissa jutuissa, arjen tekeminen on minulle aina luontevinta. Olen rakentanut polkuani nousujohteisesti, ja edellisessä työpaikassani Lehtimäen Liikenteellä etenin bussien siistijästä aina myyntijohtajaksi asti. Pitkään työkokemukseen mahtuu toki myös vastoinkäymisiä, mutta virheistä on aina oppinut jotain”, Lehtimäki summaa.

Johtaminen muutosten aikakaudella

Johtamisessa Sanna Lehtimäki korostaa liiketoimintatuntemuksen merkitystä ja sitä, että johtajan on tärkeää ymmärtää myös yrityksen arjen toiminnot. Työt saattavat usein hautautua sähköpostien ja digitaalisten järjestelmien syövereihin, joten töiden näkyväksi tekeminen on tärkeää. Lisäksi hän painottaa muutoksen välttämättömyyttä, mutta myös historian ja henkilöstön kokemuksen kunnioittamista. Myös isoissa muutoksissa hän painottaa arjen tekemisen tärkeyttä ja uskoo, että tiimitekeminen on avain menestykseen. Tiimin koordinointi ja päätösten tekeminen taas on olennainen osa johtajan roolia.

Lehtimäki on avoin ja rehellinen johtaja, joka odottaa samaa myös muilta. Hän kannustaa avoimeen keskusteluun vaikeistakin asioista ja helppoa lähestyttävyyttä. Hän myös luottaa tiiminsä kykyyn tehdä yrityksen kannalta oikeita päätöksiä.

Yksi Lehtimäen tavoitteista Kymenlaakson Taksin toimitusjohtajana on vahvistaa yrityksen strategian ja arvojen näkymistä kaikessa yrityksen toiminnassa. Lehtimäki haluaa, että Kymenlaakson Taksi tunnetaan alueen vahvana toimijana, joka uskaltaa ottaa osaa monenlaisiin hankkeisiin ja olla aktiivinen edelläkävijä. Asiakkaan arvostus on toinen keskeinen teema Lehtimäen johtamisessa. Hänelle asiakkaan arvostus on syvällä selkärangassa. Hän uskoo, että vahva asiakaslähtöisyys on avain menestykseen ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin.

Sujuva rekrytointiprosessi ja henkilöarviointi

Sanna Lehtimäki aloitti Kymenlaakson Taksin toimitusjohtajana lokakuussa 2023. Hän kertoo olevansa erittäin tyytyväinen selkeään ja suoraviivaiseen rekrytointiprosessiin, jossa kontaktointi oli rehtiä ja luontevaa. Varsinkin haastattelut ja avoimet keskustelut hallitusten jäsenten kanssa tekivät vaikutuksen ja sujuva rekrytointiprosessi oli tärkeä alkuaskel yhteiselle matkalle.

Henkilöarviointi eli psykologinen testaus oli hänelle uusi mutta mielenkiintoinen kokemus prosessissa. Lähdin testiin avoimin mielin, kertoo Lehtimäki. Tehtävät olivat laajoja ja mielenkiintoisimpina koin tulevaan työhön liittyvät konkreettiset tehtävät, joista myös keskustelimme psykologin kanssa.

Visio tulevaisuudesta

Sanna Lehtimäki näkee taksialan kasvun ja menestyksen mahdollisuutena ja edustaa monipuolista johtajuutta, joka perustuu avoimuuteen, tiimityöhön ja vankkoihin arvoihin. Hän haluaa jalkauttaa yrityksen arvot osaksi jokapäiväistä toimintaa – unohtamatta arjen peruspalikoita. Tulevaisuuden painopisteenä hänellä on henkilöstön kehittäminen ja organisaation kulttuurin edistämisen.

”Edelläkävijänä haluamme olla alueen vahva toimija, joka uskaltaa olla mukana monenlaisissa jutuissa. Haluamme siis olla toimija, joka on aina ykkösenä asiakkaan mielessä, kun puhutaan taksiyhtiöistä” summaa Lehtimäki. Kymenlaakson Taksilla on selkeästi vahva johtaja, jonka johdolla tulevaisuus näyttää lupaavalta.

Kymenlaakson Taksi – tavalliseen elämään
Kymenlaakson Taksin noin 250 taksia palvelevat koko Kymenlaakson alueella vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri. Luotettava ja perinteinen taksikeskuksemme takaa asiakkaille parhaan palvelun. Meiltä löytyy sopiva kalusto kaikkien asiakkaiden tarpeisiin, myös lemmikeille. Olemme laatusertifioitu yhtiö, Suomen Taksiliiton jäsen ja yhtiöllämme on korkein AAA-luottoluokitus. Taksikeskuksessamme työskentelee 26 ammattilaista.

Kouvolan Sanomat: Kymenlaakson Taksille uusi toimitusjohtaja

 

Kirjoittaja: Satu Salin, Target Headhunting Oy