Tieni toimitusjohtajasta headhunteriksi, Juha Valkeapää

Työskenneltyäni sähköalalla reilut 40 vuotta, siirryin rekrytoinnin ja suorahaun pariin. Olin jo aiemmin harkinnut rekrytointialaa, mutta lopullisen sysäyksen alalle sain palkatessani uusia henkilöitä ja käyttäessäni niissä apuna ulkopuolista headhunteria.

Yritykset rekrytoivat nyt paljon uutta henkilöstöä ja näkymät ovat siltä osin valoisat. Valitettavasti ammattitaitoisia tekijöitä on rajallinen määrä eikä riittävästi saada houkuteltua nuoria alalle kasvamaan ja jatkamaan vanhemman ikäluokan tehtäviä heidän jäädessä eläkkeelle.

Kokemus ja laaja verkosto tuo varmuutta

Aloitin työskentelyni sähkölaitoksella laitosasentajana, josta siirryin kokemukseni karttuessa asennusosastolle sähköasentajaksi. Opiskeluni jälkeen toimin sähköurakointiliikkeissä projektipäällikkönä, tulosvastuullisena johtajana sekä yrittäjänä yhteensä 16 vuotta.

Myynnin tehtäviin hakeuduin erään sähköasennustarvikkeiden maahantuojan hakiessa asennuskokemusta omaajaa teknistä henkilöä aluepäälliköksi. Sähkötarvikkeiden myynnissä toimin tukkumyyjänä, aluepäällikkönä, aluemyyntipäällikkönä, aluejohtajana, projektijohtajana, myynti- ja markkinointijohtajana, country managerina sekä toimitusjohtajana yhteensä 25 vuotta.

Varsinkin viimeiset vuoteni myynnin parissa toivat osaamista, vahvuutta ja varmuutta toimia myös rekrytoijana. Monesta työtehtävästä oli jo kokemusta, näkemystä ja käsitys, mitä kulloiseenkin työnkuvaan kuuluu. Samoin liikkuva työ, asiakastapaamiset, -tilaisuudet, asiakkaiden ja kollegoiden tapaamiset mahdollistivat laajan kontaktiverkoston luomisen. Tuota verkostoa on hyvä hyödyntää nykyisessä työssäni, jossa pääasiassa rekrytoin henkilöitä samoille aloille, joissa itsekin olen työskennellyt.

Sähköautojen latausinfrakonsultointia

Hyödynnän aikaisempaa kokemustani myös toimimalla konsulttina taloyhtiöille sähköautojen latausratkaisuiden kartoituksessa. Sähköautokanta kasvaa vahvasti ja ala kehittyy kovaa vauhtia. Alalle tulee paljon uusia toimijoita, joka tuo kilpailua markkinoille. Olen perehtynyt sähköautojen latausinfran rakentamiseen ja latauslaitevaihtoehtoihin pystyäkseni kertomaan asiakkailleni, mitkä ratkaisut olisivat heidän kohteeseensa järkevimmät.

Onnistumiset ruokkivat tätä työtä samalla tavalla kuin mitä tahansa työtä. Pysyn hyvin ajan tasalla alan tapahtumista ja alan henkilöiden siirroissa tehtävästä toiseen. Työni on mielekästä ja parasta on, että saan jatkaa työtäni vanhojen tuttujen henkilöiden parissa.

Juha Valkeapää, Headhunter, +358 40 055 4941, juha.valkeapaa@targetheadhunting.fi