Kokemus antaa etulyöntiaseman

Sähköistyksen toimiala on selviytynyt hyvin Koronan kurimuksesta. Tilastot kertovat jatkuneesta positiivisesta vireestä ja rakennustoiminta monilla osa-alueilla on jatkunut vahvana. Perinteisesti ala on päässyt esittelemään uutuuksiaan ja uusia palvelukonsepteja messuilla. Niinpä kovasti odotimme, että olisimme päässeet tapaamaan toisiamme Jyväskylässä Sähkömessuilla. Se on ollut perinteisesti paikka, jossa on laajasti keskusteltu alan trendeistä, tarpeesta kehittyä ja suunnitella uutta. Nyt tapahtumalle oli erityiset odotukset, kun lähes kaikki isommat tapahtumat on jouduttu peruuttamaan ja myös muuten tapaamisia ja lähikontakteja on rajoitettu. Perinteiseen aikaan emme nyt päässeet toisiamme tapaamaan, mutta ehkä siirretyllä aikataululla tämä mahdollisuus tulee.

Alan kasvu luo tarvetta uusille tekijöille

Näin rekrytointialalla toimivana olisi ollut erityisen mukava tavata ihmisiä. Hyvistä tekijöistä käydään markkinoilla kilpailua ja positiivinen vire liiketoiminnassa on saanut yritykset suunnittelemaan henkilöstön lisäystä. Uusia tehtäviä niin horisontaalisesti kuin vertikaalisesti olisi tarjolla ja tekijöille on tarvetta. Olemme tottuneet siirtymään yrityksestä toiseen alan sisällä. Tällä on luonnollisesti suuri vaikutus ja mahdollisuus saada yritykseen näkemyksiä toisista yrityksistä ja parhaista käytänteistä. Kasvun jatkuessa edessä on tilanne, jossa alan toimijat eivät riitä, vaan uusia tekijöitä on saatava mukaan.

Mistä saadaan uusia tekijöitä alalle

Miten sitten tätä laajennusta voisimme toteuttaa? Toisaalta uutta sukupolvea valmistuu kouluista ja opinahjoista. Heille on tarjottava mahdollisuuksia kehittyä, hankkia kokemuksia ja osaamista, vaikka näyttöjä ei vielä CV:hen olekaan tarttunut. Toinen tulokulma on kääntää katseet toisiin toimialoihin. Siellä on varmasti piilevää osaamista ja potentiaalia. Tämän potentiaalin käyttämistä on hyvä pohtia ja miettiä.

Sähköalan maine on kehittynyt isoin askelin. Alan ratkaisuilla parannetaan hyvinvointia, rakennetaan vastuullista energiantuotantoa sekä ollaan lisäämässä teollisia kohteita ja käyttäjäystävällisyyttä talotekniikkaan. Nämä kaikki luovat vetovoimaa – sitä olisi hyvä käyttää hyväksi myös uusia henkilöitä alalle rekrytoidessa. Sähkössä on edelleen tulevaisuus.