Työnhakuvalmennus

Räätälöidyt valmennusohjelmamme on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat työttömyysuhan alaisina tai joiden työsuhde on päättymässä. Valmennukset ovat suunnattu sekä työntekijöille että työnantajille.

Henkilökohtaista työnhakuvalmennusta

Yksilöllisessä valmennuksessa käymme muutostilanteessa olevan työntekijän kanssa läpi toimenpiteitä, joihin työsuhteen päättymisen jälkeen tulee ryhtyä. Target Headhuntingin henkilökohtaiset mentorit tarjoavat valmennettavalle ammattitaitonsa käyttöön uusien työllistymismahdollisuuksien löytämiseksi ja urapolun suunnittelemiseksi.

Henkilökohtainen valmentaja sparraa valmennettavaa henkilöä koko ohjelman ajan. Yksilöllistä ohjausta toteutetaan noin 1 – 1,5 h jaksoissa. Valmennukset toteutetaan joko kasvokkain tai etäyhteydellä, esimerkiksi Skypellä.

Valmennusohjelman sisältö

Valmennusohjelma tarjoaa tietoa, ratkaisuja ja toimintamalleja myös työnantajalle muutostilanteen
hallintaan, joten suosittelemme Tukea työnhakuun -valmennusohjelmaa työnantajakäyttöön jo
muutostilanteen alkumetreillä.

Kaikki valmenukseen liittyvät keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Uusia työmahdollisuuksia työnhakuvalmennuksella

Target Headhuntingin räätälöity työnhakuvalmennus tukee muutostilanteen työstämistä. Henkilökohtainen
valmentaja toimii mentorina muutoksenhallinnassa ja ohjaa henkilöä seuraavien urapolun askelten ottamisessa.

Yksilöllisessä valmennuksessa käydään läpi konkreettisia toimenpiteitä, joita muutostilanteessa työsuhteen
päättymisen jälkeen on tarpeen kohdata.

Osana valmennusohjelmaa Target Headhunting etsii aktiivisesti uusia työllistymismahdollisuuksia koko valmennuksen ajan.

Miten työnhakuvalmennus toimii?