Vuorovaikutus­taitojen kehittäminen

Target Headhunting tarjoaa vuorovaikutustaitojen kehittämistä ryhmille ja yksilöille.

Vuorovaikutustaitoja kehitetään parantamaan myynnin tuloksia ja organisaation sisäistä viestintää. Se auttaa myös henkilöstöä tulemaan paremmin toimeen keskenään, minkä avulla henkilöstön viihtyvyys ja tehokkuus paranevat. Koulutettavina voivat olla niin esimiehet kuin työntekijätkin.

Koulutus on vahvasti osallistava, ihmisen huomioon ottava ja poikkeaa perinteisestä konsulttilähestymisestä. Ainutlaatuinen vuorovaikutuskoulutuksemme perustuu osittain teatterillisiin keinoihin.

Koulutuksen toteutus

Vuorovaikutuksen kehittämiskoulutusta tehdään isoissa ryhmissä, mutta myös pienryhmissä ja yksilökoulutuksissa. Keskeistä on se, että jokainen koulutukseen tuleva joutuu osallistumaan aktiivisesti. Koulutuksen luonne muuttuu ryhmän koon mukaan. Suuremmat ryhmät sopivat paremmin esim. virkistyspäivän ohjelmaksi, jolloin koulutukseen voidaan valita jokin teema. Tällöin kyse on yleensä enemmänkin ryhmähengen tiivistämisestä. Ryhmän älykkyys on suurempi kuin yksilön älykkyys.

Koulutuksen kulkuun vaikuttavat ryhmähenki ja ryhmädynamiikka, eli siihen osallistuvat ihmiset. Vuorovaikutuskoulutuksesta voi muodostua kepeä ja hauska tai todella syvällinen. Havainnot tehdään oman persoonan ja kokemusten kautta.

Koulutuksessa osallistuja rupeaa tekemään havaintoja itsestään ja pystyy kehittämään omaa vuorovaikutustaan. Vuorovaikutuksen kehittäminen herättelee yksilössä prosessit, joiden avulla omia vuorovaikutustaitoja voi kehittää itse. Koulutuksen apuvälineinä käytetään teorioita, pieniä pätkiä koulutettavien omista tunteista ja tarpeista.

Miten vuorovaikutus toimii

Ydintarpeet määräävät ihmisen käyttäytymisen. Vuorovaikutus syntyy läsnäolosta, sillä se on vuorovaikutuksen ydin. Kanssakäyminen ihmisen kanssa, joka yrittää peittää pahaa mieltään tai fyysistä kipua, on usein teennäistä ja voi vaikuttaa väkinäiseltä, sillä henkilö joutuu esiintymään. Tällöin vuorovaikutusta ei synny. Kun omat tunteet ja tarpeet hyväksyy, syntyy vuorovaikutusta. Hyvästä vuorovaikutuksesta seuraa parhaimmillaan flow-tila, josta syntyy assosiointia ja luovuutta, joka lisää tehokkuutta.

Kommentteja koulutukseen osallistuneilta

  • antoi uuden näkökulman ajatella ja lähestyä vuorovaikutusta
  • todella osallistava
  • voimauttava
  • jokaisen persoonan huomioon ottava
  • auttaa kehittämään palautteen antamista ja vastaanottamista