Työnohjaus - Coaching

Tarjoamme korkealaatuista työnohjausta organisaation, tiimin tai yksittäisten työntekijöitten ongelmatilanteisiin.

Target Headhuntingin työnohjaajat ovat koulutettuja ja kokeneita osaajia. Työnohjaajat työskentelevät jatkuvasti yritysten kanssa läheisesti, joten heillä on vahva liiketoimintanäkemys ja kyky auttaa sekä yrityspäättäjää, että työntekijää näkemään asiat eri näkökulmista. Koska useimmat lähtöasetelmat ovat meille tuttuja, pystymme ratkaisemaan tilanteet nopeasti ja tehokkaasti.

Esimerkkejä työnohjauksen tarpeesta

Suosittelemme työnohjausta esimerkiksi silloin, jos työyhteisössäsi on huono ilmapiiri, työntekijäsi
motivaatio on kadoksissa, koet työmääräsi liian kuormittavaksi, irtisanomistilanne uhkaa tai tarvitset apua organisaation johtamisessa. Työnohjausta voidaan tarjota työnantajille myös esim., jos myyntitiimi ei saavuta tavoitteitaan.

Miten työnohjaus toteutetaan

Työnohjauksessa kartoitetaan lähtötilanne, ongelma, jonka jälkeen sovitaan tavoitteet, joiden
saavuttamista arvioidaan työnohjauksen edetessä ja lopussa.

Työnohjaus voidaan tehdä ryhmälle tai yksilölle. Joskus selvitään yhdellä tapaamisella, 1,5 h/tapaaminen, jossa annetaan myös tehtäviä. Jos ongelmia on paljon, tarvitaan enemmän aikaa ja enemmän tapaamisia.

Aluksi henkilöt yritetään saada rentoutumaan ja löytämään itse vastauksia ongelmatilanteisiin erilaisilla kysymysmetodeilla. Prosessissa mukana olevat joutuvat asettumaan toisen asemaan ja miettimään, miltä näistä tuntuu.

Kysymysmetodeja käyttäen ongelmaa tutkitaan eri näkökulmista. Tapaamisia on yhdestä kolmeen ja
suosittelemme tapaamisväliksi 1-2 viikkoa, yksi tapaaminen kestää 1-2 tuntia.

Puolen vuoden jälkeen pidetään seurantapalaveri. Sama työnohjauksen ryhmä kokoontuu ja varmistetaan; että ihmiset eivät ole palautuneet vanhoihin toimintamalleihin.

Työnohjauksen hyödyt ja tavoitteet

Työnohjauksen ensisijainen tavoite on sellaisten ongelmien ratkaiseminen, jotka heikentävät yrityksen ja työntekijöiden tehokkuutta. Ongelmien poistuessa työilmapiiri paranee ja työntekijöiden motivaatio kasvaa. Tämä näkyy yrityksen sisällä, kuin myös ulospäin.

 • poissaolot vähenevät
 • työntekijät voivat paremmin
 • tuottavuus paranee
 • vaihtuvuus vähenee
 • toiminta tehostuu
 • työnantajan mielikuva paranee
 • työhyvinvointi paranee
 • hyvä maine auttaa rekrytoinnissa

Target Headhuntingin vahvuudet

 • koulutettu työnohjaaja
 • liiketoimintanäkemys – työskennellään läheisesti jatkuvasti yritysten kanssa
 • runsaasti kokemusta ongelmien ratkaisemisesta
 • autamme yrityspäättäjiä ja työntekijöitä näkemään asiat eri näkökulmista

Kysy lisätietoja: Alexandra Kymäläinen, p. 040 903 0303