Outplacement

Tarjoamme yritysten ja organisaatioiden irtisanomistilanteisiin Outplacement-valmennusta, jonka avulla irtisanottu työntekijä pyritään työllistämään mahdollisimman nopeasti.

Target Headhuntingin Outplacement

Outplacementin hoitavat työnohjaamisen ammattilaiset – tähän tehtävään koulutuksen saaneet henkilöt. Outplacementin kohteena voi olla yksilö tai ryhmä.

Valmennusohjelma tarjoaa tietoa, ratkaisuja ja toimintamalleja työnantajalle muutostilanteen hallintaan, joten suosittelemme Outplacement-valmennusohjelmaa työnantajakäyttöön jo muutostilanteen alkumetreillä. Kaikki valmennukseen liittyvät keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Prosessit ovat tehokkaita, hyvin aikataulutettuja ja tavoitteena onkin saada ihminen heti töihin. Tehtävää hoitavilla henkilöillä on jo huikean laajat kontaktiverkostot työnantajiin, joten mahdolliset avoimet työpaikat saattavat löytyä yllättävän nopeasti.

Koska olemme rekrytointialan ammattilaisia, osaamme hakea työntekijälle juuri hänelle sopivan työpaikan. Tarvittaessa voimme tehdä henkilöarvioinnin, johon tarvittaessa otamme psykologin mukaan. Kandidaatti on aktiivisesti itse mukana, jolloin hänet saadaan sitoutettua prosessiin tehokkaasti.

Miten toimimme?

Outplacementin hyödyt yritykselle

Hyvin hoidettu outplacement tuottaa yritykselle runsaasti hyötyjä.

Irtisanomistilanne on usein herkkä tapahtuma, jossa tunteet ottavat helposti vallan eri osapuolissa. Outplacement mahdollistaa tyylikkään työsuhteen päättämisen. Tällöin työnantajan maine pysyy hyvänä, mikä helpottaa tulevaisuuden rekryjä. Kun siltoja ei polteta irtisanomisen yhteydessä, ovat pysyvät yhteistyömahdollisuudet yllä entisen työntekijän kanssa, joko työntekijän roolissa, tai esim. asiakkaana.

Yrityksen maine hyvänä työnantajana helpottaa tulevaisuuden rekryjä ja hyvien osaajien saaminen on helpompaa. Myös riski parhaiden työntekijöiden lähtemiseen pienenee. Hyvin hoidettu työsuhteen päättäminen vähentää riskiä joutua oikeudellisten toimenpiteiden kohteeksi. Työntekijästä huolehtiminen on eettistä yritystoimintaa, myös vaikeilla hetkillä.

Outplacement säästää aikaa ja rahaa, sekä parantaa tai ylläpitää yhtiön hyvää mainetta, myös asiakkaiden silmissä.

Kenelle Outplacement on tarkoitettu

Target Headhunting Oy:n tarjoama valmennusohjelma on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat työttömyysuhan alaisina tai joiden työsuhde on päättymässä. Tukea työnhakuun -valmennus on suunnattu sekä työntekijöille että työnantajille.

Yksilöllisessä valmennuksessa käymme muutostilanteessa olevan työntekijän kanssa läpi toimenpiteitä, joihin työsuhteen päättymisen jälkeen tulee ryhtyä. Target Headhuntingin henkilökohtaiset mentorit tarjoavat valmennettavalle ammattitaitonsa käyttöön uusien työllistymismahdollisuuksien löytämiseksi ja urapolun suunnittelemiseksi.

Henkilökohtainen valmentaja sparraa valmennettavaa henkilöä koko ohjelman ajan. Yksilöllistä ohjausta toteutetaan noin 1–1,5 h jaksoissa. Valmennukset toteutetaan joko kasvokkain tai etäyhteydellä, esimerkiksi Skypellä.

Hinnoittelu

Yksilöpalvelun hintaan vaikuttavat mm. henkilön tehtävä organisaatiossa, koulutus ja kokemus.