Outplacement – muutostilanteiden hallintaan

Target Headhuntingin aktivoivat yksilö- ja ryhmävalmennukset auttavat  muutostilanteessa niin yksilöä kuin yritystä. Yrityksen työnantajamaine ei kärsi ja työntekijä pääsee nopeasti kiinni tämän päivän työnhaun toimintatapoihin ja saa käytännönläheistä sparrausta. 

Hyvin hoidettu Outplacement tuottaa yritykselle kilpailuetua

Irtisanomistilanne on usein herkkä tapahtuma, jossa tunteet ottavat helposti vallan molemmissa osapuolissa. Huolellisesti hoidettu Outplacement-valmennus auttaa merkittävästi työsuhteen päättymistilanteessa. Tällöin työnantajan maine pysyy kunnossa, mikä helpottaa uusiin rooleihin soveltuvien osaajien rekrytointeja tulevaisuudessa. Samalla myös riski parhaiden työntekijöiden lähtemiseen pienenee. Kun siltoja ei polteta irtisanomisen yhteydessä, ovat pysyvät yhteistyömahdollisuudet yllä entisen työntekijän kanssa, joko työntekijän roolissa tai esim. asiakkaana.

Hyvin hoidettu työsuhteen päättäminen vähentää riskiä joutua oikeudellisten toimenpiteiden kohteeksi. Työntekijästä huolehtiminen on eettistä yritystoimintaa, myös vaikeilla hetkillä. Outplacement säästää aikaa ja rahaa, sekä parantaa tai ylläpitää yhtiön hyvää mainetta asiakkaiden silmissä.

Target Headhuntingin Outplacement

Outplacement-valmennusta hoitavat Target Headhuntingin ammattilaiset, joilla on pitkä kokemus erilaisista muutostilanteista yrityksissä. Useimmiten on kyseessä tilanne, jossa työntekijän työsuhde on päättymässä tai käsillä on uhkaava työttömyys.

Valmennukset voidaan toteuttaa yksilö- ja ryhmävalmennuksien keinoin. Koska kyseessä on hyvin luottamuksellinen prosessi yksilölle, tehdään osa valmennuksesta aina henkilökohtaisesti valmennettavan kanssa. Valmennus toteutetaan tehokkaasti, tiivisti aikataulutettuna ja sen tärkeimpänä tavoitteena on saada ihminen aktivoitumaan työnhakuun ja työllistymään. Valmennuksessa kartoitetaan valmennettavan nykytilanne, viritetään ansioluettelo ja hakemuskirje kuntoon, terävöitetään henkilöprofiili eri hakukanavissa ja rekryportaaleissa, tehdään henkilöarviointi ja simuloitu työpaikkahaastattelu palautekeskusteluineen.